Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Designing Gaussian Membership Functions for Fuzzy Classifier Generated by Heuristic Possibilistic Clustering

Thepaperdeals  with  the  problem  of  constructing  Gaussian membership  functions  of  fuzzysets  for  fuzzy  rules  derived from  the  data  by  using  heuristic  algorithms  of possibilisticclustering.  Basic  concepts  of  the  heuristic approach to  possibilistic  clustering  are  remindedand theextendedtechnique of constructing membership functions of fuzzy sets is proposed.An illustrative example is given andpreliminary conclusions are made.