Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Dementia in Parkinson's Disease: A Clinical Review

Problem statement: Idiopathic Parkinson’s Disease (PD) has being increasingly seen as a neuropsychiatric entity and no longer purely neurological, given the frequency and exuberance with which the psychiatric manifestations occurs. Approach: This review will focus on the epidemiology, clinical aspects, differential diagnosis with Alzheimer’s Disease (AD) associated with parkinsonism, Dementia with Lewy Bodies (LBD), Progressive Supranuclear Palsy (PSP), Corticobasal Degeneration (CBD), Multiple System Atrophy (MSA), Vascular Parkinsonism and normal pressure hydrocephalus (NPN), underlying mechanisms and treatment of dementia in PD. A literature review of the studies that investigated the dementia in PD was performed. Results: The dementia in PD has being increasingly recognized as a distinct nosological entity. Although specific etiologies for cognitive impairment remain unknown, a symptomatic treatment has been approved and strategies for early intervention are envisioned. Conclusion: Larger scale, placebo controlled clinical trials are needed to be explored in future studies to provide an evidence base to guide the management in dementia associated with PD.

American Journal of Neuroscience 2011/11/26 - 14:20 Czytaj