Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Cultural, Morphological and Pathogenic Variability in Colletotrichum capsici causing Die-back and Fruit Rot of chilli

Chilli is an important cash crop and India is the largest grower, consumer
and exporter of dry chillies and other products to over 90 countries around
the world. This crop suffers heavy losses in yield due to many diseases especially
dieback and fruit rot diseases the frequent epiphytotics of the diseases in
the Kashmir valley. During the past few years and extend of damage infelicated
necessitated us to generate basic information on the important aspects like
status, variability, hostrang and integrated management of the disease. Thus,
the present study was undertaken to know the behavior of the disease and biology
of the pathogen so as to device better managemental practices of the diseases
to avoid losses. The objectives of the study were carried out as per the latest
methodologies adopted by various workers in the world. Pathogenic behavior of
twenty isolates of C. capsici, developed from fruits of chilli, was established
following Koch’s Postulates.
Colonies varied in their cultural behavior ranging from cottony to fluffy, mostly
suppressed with regular to irregular margins. Colour of colonies ranged between
white to grey. Growth rate of isolates was between 32.0-67.5 mm. Morphological
studies of isolates revealed variations in their colour, size, shape, acervuli
production, setae size and shape, conidia. Average conidial size varied from
2.23-33.6 μm and average setae size varied from 4.48-177.21 μm. On
the basis of disease reaction expressed by differential hosts, ten groups (races)
of C. capsici were identified. The group 1 comprised of isolates Cc-1,
Cc-15 whereas group 2 included the isolate Cc-2, Cc-6, Cc-16. The Cc-3, Cc-10
were included in group-3 whereas group-4 included the isolate Cc-18, Cc-20,
Cc-12, Cc-9. The group 5 comprised of isolates Cc-13, Cc-14. The group 6 comprised
of Cc-17, Cc-19. The group 7 comprised of isolates Cc-5, Cc-11. Similarly, the
isolate Cc-7 was clubbed under group 8.

Asian Journal of Plant Pathology 2013/05/31 - 05:57 Czytaj