Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Control social y construcción de hegemonía en la ciudad de Concepción (Chile), 1860-1900

Este trabajo estudia algunas transformaciones culturales de los sectores subalternos de la ciudad de Concepción (Chile) durante el siglo XIX. En especial se centra en aspectos relativos a la evolución y valoración de las ideas de trabajo y educación. Los ejes del estudio son: la dinámica del control social, ocurrida dentro de una estructura económica y política de tinte liberal y la construcción de hegemonía estatal.

Anuario de Estudios Americanos 2013/12/10 - 17:11 Czytaj