Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Control Policy for Unreliable Production System Producing Defective Items

In this study, a kind of production control policy is developed for a single-machine, multi-type products, unreliable manufacturing system with defective items, which is used to minimize the average production cost. Compared with the theoretical value, it proves feasible. It is proved optimal when the system meets to a special condition, complete analytical solutions of hedging points and an average inventory/backlog cost is obtained and the relationship between hedging points and system parameters is given. In the solution part, a computer simulation method combines with particle swarm algorithm is proposed to get the approximate value of hedging points. The influence on hedging points of initial states is discussed. Simulation results demonstrate that the method can also be applied to a system under general situation.

Journal of Software Engineering 2014/08/07 - 16:13 Czytaj