Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Constructing And Rendering Vectorised Photographic Images

JVRB - Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 9(2012), no. 3.: We address the problem of representing captured images in the continuous mathematical space more usually associated with certain forms of drawn ('vector') images. Such an image is resolution-independent so can be used as a master for varying resolution-specific formats. We briefly describe the main features of a vectorising codec for photographic images, whose significance is that drawing programs can access images and image components as first-class vector objects. This paper focuses on the problem of rendering from the isochromic contour form of a vectorised image and demonstrates a new fill algorithm which could also be used in drawing generally. The fill method is described in terms of level set diffusion equations for clarity. Finally we show that image warping is both simplified and enhanced in the vector form and that we can demonstrate real histogram equalisation with genuinely rectangular histograms straightforwardly.