Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Computing and Analysis of the Impact and Contribution of Science and Technology Investment on Regional Economic Growth: An Empirical Study Based on Annual Data in Fuyang City During 1997-2012

The econometric error correction model was used to study the impact and contribution
of the science and technology investment on local economic growth in Fuyang
city in the northern of Anhui province, China. Analysis of the short-term fluctuations
and long-run equilibrium correlation between the economic growth and the science
and technology investment was done too in Fuyang city. It was found that there
was a statistically significant correlation between the amount of the science
and technology investment and the local economic growth from the point of view
of the contribution and promoting elasticity coefficients, i.e., 0.171785 in
the long term and 0.340016 in the short term. It was estimated that the regional
growth of GDP in Fuyang city would be driven by 0.171785 in the long term and
0.340016 in the short term when the science and technology investment was increased
by 1% according to the elasticity coefficients. Moreover, the index of potential
promoting efficiency of the science and technology investment on the regional
GDP was very remarkable with the Q statistic of 9.497250794. The present study
indicated that the potential effect and contribution of promotion of the science
and technology investment on local economic growth in Fuyang city was very
huge.

Journal of Software Engineering 2014/08/07 - 16:13 Czytaj