Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Computational Evaluation the Impacting Factors of Urban Residential Water Price and Strategies Suggested to Water Pricing in Inland Area: An Empirical Study from Fuyang City

The pricing of residential water and its supply, especially in water-deficient
inland area, are very crucial and urgent for urban people’s
living. Fuyang city is a typical inland metropolis being shortage of water resources
in China. In order to evaluate the determinants and impacting factors of water
pricing, an empirical study was carried out using multivariate regression model
to analyze the correlations among residential water price and urban disposable
income and water consumption. It was found that the current urban water price
is negatively and significantly correlated with the urban per capita disposable
income and average water consumption. Confronted with the current increasingly
scarce situation of urban water resources and difficulties encountered in the
pricing of residential water, some counter measures and suggestions were eventually
put forward in order to allocate the urban water resources reasonably in Fuyang
city.

Journal of Software Engineering 2014/06/24 - 14:50 Czytaj