Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Composition of Aspectual Requirements: A Multi-criteria Process for Conflict Resolution

In Aspect Oriented Software Development, aspects are not only used at the programming
level but also tend to arise at the requirements analysis and software architecture
design. We previously proposed an approach named AspeCiS (An aspect-oriented
Approach to Develop a Cooperative Information System) to develop a Cooperative
Information System from existing Information Systems by using their artifacts
such as existing requirements and design elements. This approach include an
important step in which the aspectual requirements composition problem is considered
to be one of the remaining challenges. So, when multiple aspectual requirements
share the same join point, undesired behavior may emerge and a conflict resolution
process must be triggered. This study presents a conflict resolution process
among aspects during the requirements engineering level: A priority value is
computed for each aspect and it allows identifying a dominant aspectual requirement
on the basis of stakeholder priority. This process is more formal than those
currently proposed, which requires a trade-off negotiation to resolve conflicts.

Journal of Software Engineering 2014/03/08 - 14:00 Czytaj