Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Community engagement in the introduction and implementation of the National Health Insurance in South Africa

The South African government released a policy document for the introduction of a National Health Insurance (NHI) system planned to start in 2012. The consultation process for involving the public in the implementation of the NHI was also announced in August. When the consultation process on the NHI was announced, everyone assumed that the Government’s aim was to devolve power to communities and create a more patientfocused and community-oriented NHI. In this paper we look not only at how community engagement process on the NHI works, but we also review the democratic process to determine if it is a good means of holding decision makers to account to communities before and during the implementation of the NHI in South Africa. We review reasons for involving or engaging communities in health and related matters, the policy context of community engagement and review potential roles of nongovernmental organizations in assisting people to participate in debates for implementation of this new health policy initiative.

Journal of Public Health in Africa 2013/08/14 - 07:20 Czytaj