Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Citizen-workers and Class Politics in Neo-liberal India

By Elizabeth Hill. Informal workers -- mostly women -- are among the most disadvantaged and exploited in developing countries. In India, where the state won'st use labour law to ensure they are paid wages that allow them to reproduce themselves, workers claim the state must provide welfare benefits that reduce the cost of reproduction. Capital and the market economy are left free to organise in ways that maximise global competitiveness and growth, while the neo-liberal state secures human development. How this works out for the hundreds of millions of informal workers around the globe is an open question ...

Australian Review of Public Affairs 2014/09/13 - 10:05 Czytaj