Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Chiral d -wave superconductivity in doped graphene

A highly unconventional superconducting state with a spin-singlet ##IMG##
[http://ej.iop.org/images/0953-8984/26/42/423201/cm501389ieqn001.gif] {$d_{x^2-y^2}\pm {\rm
i}d_{xy}$} -wave, or chiral d -wave symmetry has recently been suggested to emerge from
electron–electron interactions in doped graphene. It has been argued that graphene doped to the van
Hove singularity at 1/4 doping, where the density of states diverge, is particularly likely to be a
chiral d -wave superconductor. In this review we summarize the currently mounting theoretical
evidence for the existence of a chiral d -wave superconducting state in graphene, obtained with
methods ranging from mean-field studies of effective Hamiltonians to angle-resolved renormalization
group calculations. We further discuss the multiple distinctive properties of the chiral d -wave
superconducting state in graphene, as well as its stability in the presence of disorder. We also
review the...

Kolekcje IOP - REVIEWS 2014/09/20 - 12:51 Czytaj