Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Capabilities of R Package mixAK for Clustering Based on Multivariate Continuous and Discrete Longitudinal Data

Vol. 59, Issue 12, Sep 2014Abstract: R package mixAK originally implemented routines primarily for Bayesian estimation of finite normal mixture models for possibly interval-censored data. The functionality of the package was considerably enhanced by implementing methods for Bayesian estimation of mixtures of multivariate generalized linear mixed models proposed in Komárek and Komárková (2013). Among other things, this allows for a cluster analysis (classification) based on multivariate continuous and discrete longitudinal data that arise whenever multiple outcomes of a different nature are recorded in a longitudinal study. This package also allows for a data-driven selection of a number of clusters as methods for selecting a number of mixture components were implemented. A model and clustering methodology for multivariate continuous and discrete longitudinal data is overviewed. Further, a step-by-step cluster analysis based jointly on three longitudinal variables of different types (continuous, count, dichotomous) is given, which provides a user manual for using the package for similar problems.

Journal of Statistical Software 2014/09/13 - 18:37 Czytaj