Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Bioformulation of Antagonistic Bacterial Consortium for Controlling Blast, Sheath Blight and Bacterial Blight Diseases on Rice

Among diseases affecting rice production, blast, sheath and bacterial leaf blight causes significant losses. This study was aimed to control multiple rice diseases using beneficial bacterial consortium as an alternative biocontrol strategies. In vitro, greenhouses and field test were carried out to study antagonistic effect of bacterial consortium against rice pathogens. The bacterial isolates used in single or in mixture combination were apparent to reduce sheath blight, neck blast and bacterial leaf blight under in vitro test. The suspension formulation mixture of A6 (B. firmus E 65, P. aeruginosa C32b, B. cereus II 14), A8 (B. firmus E65, Serratia marcescens E31, P. aeruginosa C32b, B. cereus II 14), talc based-A8 and animal compost granule-A8 had percentage inhibition to P. oryzae of 71.04, 79.19, 63.87 and 66.68%, respectively. P. aeruginosa C32a produced glucanolytic index of 2.26 and specific activity of 0.448 U mg-1. In greenhouse test, the lowest intensity of neck blast was shown by A6 treatment. Bentonite formulation showed good effect in suppressing bacterial leaf blight lesion length in greenhouse test. The cell viability decrease was ranged from 2.39 to 18.30% among different bioformulations. Talc-A8 based formulation was stable at period of storage showing no viability lost. Talc-A5 (Bacillus firmus E65, Pseudomonas aeruginosa C32b) formulation was effective against sheath and bacterial leaf blight but showed lower effect on neck blast disease in the field. Further studies should focus on the evaluation of different carriers other than talc-based powder as stable and cheaper media, then scale-up possibilities for further applications.

Asian Journal of Plant Pathology 2013/10/24 - 19:48 Czytaj