Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

<b>Adsorbent clays applied in vegetable oil clarification</b>

Argilas com propriedades adsorventes são utilizadas em uma das fases do refino para a produção de óleos vegetais para consumo humano. Essas argilas são geralmente definidas como argilas descolorantes, e a sua principal função é eliminar a clorofila e carotenoides do óleo vegetal. A maior parte das argilas comerciais descorantes é obtida a partir de esmectitas tratadas com ácidos inorgânicos fortes. O tratamento com ácido promove a criação de sítios ácidos, o aumento de área de superfície específica, volume e tamanho de poro, a dissolução de impurezas e outras modificações que contribuem para melhorar as propriedades de adsorção de tais materiais.Clays with adsorbent properties are used in one of the refining stages for the production of vegetable oil for human consumption. Those clays are often defined as discoloring clays, and their main function is to remove chlorophyll and carotenoid of the vegetable oil. Most of the commercial discoloring clays are obtained from smectites treated with strong inorganic acids. The acid treatment promotes the creation of acidic sites, increase of specific surface area, volume and pore size, dissolution of impurities and other changes that contribute to enhance the adsorbent properties of those materials.

Cerâmica 2014/07/26 - 17:10 Czytaj