Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Australian Disability Reform and Political Participation

By Gerard Goggin and Dinesh Wadiwel. An epochal social policy reform in Australia is the National Disability Insurance Scheme (NDIS). Much is to unfold concerning the realities of what the NDIS will offer Australians with disabilities, and society at large, and to what extent the NDIS will deliver on its promise of being a transformational change. This paper engages with the complex dynamics of disability social policy, with a focus on political participation and its close relationship to communication rights. The right to political and public participation is a key article in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (article 29). Crucially, it interacts with article 21, which deals with freedom of expression and opinion, and access to information. From this vantage point, what does the unfolding case of the NDIS tell us about communication, social policy and political participation? How did -- and does -- communication evolve concerning NDIS? What kinds of voice and what types of listening does the NDIS afford for people with disabilities, in relation to the transformation of disability in Australia? How do new digital technologies and media cultures offer new relationships between communication and political participation? What are the implications of the NDIS for political participation for people with disabilities?

Australian Review of Public Affairs 2014/09/21 - 14:13 Czytaj