Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Assessment of the Microbiological Quality and Wash Treatments of Lettuce Produced in Hofuf City, Saudi Arabia

Microbial contamination of vegetables, especially leafy ones, is a common problem
during growth under field conditions and their consumption without washing can
create human health hazards. Therefore, the main objective of this study was
to assess the microbial quality and determine suitable treatments of lettuce
produced in Hofuf, Saudi Arabia. A total of 150 lettuce samples were collected
for the study. The samples were treated with vinegar (5% acetic acid) and with
disinfection tablets containing sodium dichloroisocyanurate for microbial infection
treatment. The contamination of different microbes was determined under different
growth media and temperatures. Mean counts of mesophilic aerobic bacteria were
5.06-6.70, 3.38-4.80 and log 4.97-5.99 CFU g-1 in outer leaves, inner
leaves and composite samples of whole head leaves, respectively. Mean counts
of coliforms, yeasts and molds didn’t reach log 3 CFU g-1. The
counts of mesophilic aerobic bacteria seem to increase during handling, counts
of coliforms and yeasts remain constant while those of molds decrease. The E.
coli 1 was detected in 5 out of 45 samples tested for this bacterium while
no Salmonella or S. aureus were detected in these samples. Soaking
in vinegar was effective against mesophilic aerobic bacteria, coliforms and
yeasts at concentrations 25-100% and reduced contamination by up to 3 log cycles
but it was less effective against molds. In conclusion, treatments such as washing
with tap water and vinegar (5% acetic acid) reduced the microbial contamination
level significantly for safe human consumption.

Asian Journal of Plant Pathology 2013/06/30 - 03:41 Czytaj