Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

An Artificial Neural Network Modeling for Force Control System of a Robotic Pruning Machine

Nowadays, there has been an increasing application of pruning robots for planted forests due to the growing concern on the efficiency and safety issues. Power consumption and working time of agricultural machines have become important issues due to the high value of energy in modern world. In this study, different multi-layer back-propagation networks were utilized for mapping the complex and highly interactive of pruning process parameters and to predict power consumption and cutting time of a force control equipped robotic pruning machine by knowing input parameters such as: rotation speed, stalk diameter, and sensitivity coefficient. Results showed significant effects of all input parameters on output parameters except rotational speed on cutting time. Therefore, for reducing the wear of cutting system, a less rotational speed in every sensitivity coefficient should be selected.