Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Applying Functional Near Infrared (fNIR) Spectroscopy to Enhance MIS Research

This review paper introduces the emerging technology of optical brain imaging, also known as functional near infrared (fNIR) spectroscopy, and discusses its potential role in enhancing theory and methodology used in MIS research. We discuss basic fNIR principles including the technique’s safe and portable nature, which allows ambulatory brain activity assessment in real world environments. We then touch on the neural correlates that fNIR measures, and the cortical oxygenation changes in the dorsal and anterior regions of the prefrontal cortex. We compare fNIR with traditional neuroimaging methods such as fMRI and PET. We also list case studies, future directions, and potential approaches relevant to MIS. fNIR may be used to inform theory and improve assessments in MIS-based studies, including informing theory, by identifying neural correlates, studying constructs that could not easily if at all be measured with traditional methods, applying objective constructs that subjects are unaware of, and designing better surveys.