Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

The Application of Multimedia Aimed at Improving the Acquisition of Typical Topics in Natural and Social Science Programs in High Schools

The issue of natural and social science courses in high schools, as well as in grammar schools, is  very important not only on a global level. Therefore, the aim of this study is to address the issue of improving the process of learning with an emphasis on those subjects which students of a certain program find difficult.By means of its application in teaching, multimedia – being a combination of various media – has enabled the introduction of new channels in the information transfer process, i.e. the reception of information through multiple sensors. At the same time the mentioned fact represents the advantage of multimedia materials over classical textual materials.The research was conducted on the sample of 121 students, namely two social science classes (62 students) and two natural science classes (59 students). Ultimately, the result of the study is the quantification of the effect of multimedia on various student groups, as well as the recognition of differences when it comes to subject preferences, learning styles and attitudes towards learning.