Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Analyzing BPMN with Extended Object Petri Net

Business Process Modeling Notation (BPMN) is the most influential graphical
modeling notation in service composition aspect and has been widely used in
modeling the Web service composition system, however BPMN lacks of formal semantics
and can not be verified formally and automatically. Extended object Petri net
(EOPN for short) is presented in order to model and verify BPMN process formally.
Guard, flow valve and time constraint are introduced into EOPN. Because state
class method for analyzing time Petri net is destitute of global temporal constraints,
timestamp state class method is developed and the corresponding analysis approach
is also presented. The enabled conditions of transition are listed and the firing
condition and rules of transition of EOPN are discussed in detail. Mapping rules
from BPMN to EOPN are depicted in detail. An example is provided for illustrating
the feasibility of mapping BPMN process diagram to EOPN model and verifying
its rightness formally.

Journal of Software Engineering 2014/03/08 - 14:00 Czytaj