Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Analysis of IOT Application of Oil and Gas Pipeline Based on the FEAF.PRM-AHP

The accurate performance evaluation of Information Technology (IT) application provides a direction for the enterprise information construction. The new internet of things has a great uncertainty of effective landing in the industry, therefore, the evaluation and analysis of specific benefits for the enterprise application by the internet of things technology can supply the important guidance for the application of internet of thing. This study proposes to establish a new evaluation method for IT application of enterprise integrating the Performance Reference Model of Federal Enterprise Architecture Framework and analytic hierarchy process method. The proposed methodology is applied in the evaluation analysis of Internet Of Things (IOT) applications for the oil and gas pipeline enterprise. The results show that the proposed method can help the oil and gas pipeline enterprise to make prediction analysis for the IOT application which can provide the scientific basis for the IOT application of enterprise.

Journal of Software Engineering 2014/08/07 - 16:13 Czytaj