Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Alarm Association Rules Mining in Flight Booking System Based on Sliding Time Window Model

Alarm association rules mining is an important task in system fault diagnosis
and localization. Once the system fails, it will produce a large number of alarm
information. By analyzing the characteristics of the booking system alarm data,
this study puts forward alarm association rules mining algorithm based on sliding
time window model to find the fault source and the correlation between fault
factors in a large number of alarm information. The experiments show that the
valuable alarm association rules can be acquired from the alarm data accurately
and rapidly. These rules can provide support decision for the system maintenance
personnel.

Journal of Software Engineering 2014/08/07 - 16:13 Czytaj