Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Adaptive DOA Estimation in MIMO Radar based on Canonical Correlation Analysis Method

In multiple-input multiple-output (MIMO) radar, independent waveforms are transmitted from different antennas, and the target parameters are estimated via the linearly independent echoes frim different targets.Several adaptive approaches are directly applied to target angle and target amplitude estimation, including Capon, APES(amplitude and phase estimation). The CCA (canonical correlation analysis) approach is first proposed to estimate target locations which has high peak amplitudes, then a gradient-based algorithm is presented to improve the target angle estimation accuracy based on CCA approach without spectrum peak searching. With an initial angle, the angle sequence is iteratively updated with adaptive steps and converges to local peaks which indicate the target locations. Simulations show that the target angle accuracy is improved, and the common DOA (direction-of -arrive) problem is avoided.

Journal of Computers 2014/08/15 - 13:03 Czytaj