Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Activity of Some Essential Oils against Pathogenic Seed Borne Fungi on Legumes

Melaleuca alternifolia (tea tree), Thymus vulgaris (thyme),
Laurel nobilis (laurel), Mentha x piperita (peppermint), Origanum
vulgare (oregano), Syzygium aromaticum (clove) and Rosmarinus
officianalis (rosemary) essential oils were tested for their antifungal
activity to investigate the possibility of their use for legumes seed treatment.
The ability of the seven oils to inhibit mycelial growth was studied by in-vitro
assay on agar medium containing different concentrations of the essential
oils. Six seed-borne pathogen fungi of large interest Peyronellaea pinodella,
Peyronellaea pinodes, Diaporthe phaseolorum var. caulivora, Phomopsis
longicolla, Ascochyta lentis and Colletotrichum gloeosporioides
were transferred on the modified medium in order to test the oils antifungal
activity, by calculating the percentage of Mycelial Growth Inhibition (MGI)
and the Minimum Inhibitory Concentration (MIC). Results showed a clear reducing
effect of the oils on fungal growth, that was dose-dependent and it differed
depending on the fungal species. The most effective were thyme, clove, peppermint
and oregano oils. Therefore, the essential oils tested can be considered very
interesting for developing alternative natural fungicides to the synthetic chemicals
and can be potentially used in organic agriculture to prevent and control seed-borne
diseases for safe and low environmental impact seed treatments.

Asian Journal of Plant Pathology 2013/03/21 - 10:37 Czytaj