Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Ability of Mineral Salts and Some Fungicides to Suppress Apple Powdery Mildew Caused by the Fungus Podosphaera leucotricha

A leaf bioassay was done in vitro to determine the effects of different mineral salts on the infection of apple powdery mildew. Calcium chloride, cupper sulfate and calcium carbonate led to more than 50% significant reduction in disease severity % and were more effective than ammonium phosphate and potassium dihydrogen phosphate. Golden Delicious and Royal Gala were found susceptible to the disease thus were subjected for post-infection treatment with some systemic fungicides or calcium chloride under field conditions. One week after the foliar spray, Triforine and Triadimenol were more effective than Carbendazim and calcium chloride in reducing the disease amount. Their reduction in disease progress was continued after one month from the day of the foliar spray. Calcium chloride was more effective at an application rate of 10 g L-1 than at 1 g L-1. Calcium chloride treatment did not give long-term efficacy especially in Royal Gala. Therefore, the use of salts as an anti-resistance strategy should be used in a rotation with chemical fungicides or combined with other control measures.

Asian Journal of Plant Pathology 2013/05/31 - 05:57 Czytaj