Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

3-D Audio in Mobile Communication Devices: Effects of Self-Created and External Sounds on Presence in Auditory Virtual Environments

JVRB - Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 7(2010), no. 11.: This article describes a series of experiments which
were carried out to measure the sense of presence in
auditory virtual environments.
Within the study a comparison of self-created signals
to signals created by the surrounding environment is
drawn. Furthermore, it is investigated if the room characteristics
of the simulated environment have consequences
on the perception of presence during vocalization
or when listening to speech. Finally the experiments
give information about the influence of background
signals on the sense of presence.
In the experiments subjects rated the degree of perceived
presence in an auditory virtual environment on
a perceptual scale. It is described which parameters
have the most influence on the perception of presence and which ones are of minor influence. The results
show that on the one hand an external speaker
has more influence on the sense of presence than an
adequate presentation of one’s own voice. On the
other hand both room reflections and adequately presented
background signals significantly increase the
perceived presence in the virtual environment.