Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A 128<inline-formula> <tex-math>$\times$</tex-math> </inline-formula>96 Pixel CMOS Microdisplay Utilizing Hot Carrier Electroluminescence From Junctions in Reach Through

Petrus J. Venter, Monuko du PlessisVisible light from silicon junctions under avalanche breakdown can be
used to create microdisplay systems with integrated light sources. Junctions
available in standard CMOS usually breaks down at much larger voltages than
the typical operating voltage for integrated circuitry. It is possible ... [J. Display Technol. 10, 721-728 (2014)]

Journal of Display Technology 2014/07/11 - 21:08 Czytaj