Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Journal of Computers

Based on an actual dataset of college human resources, we analyzed the data warehouse technologies and combined them with the pracical work.  The snowflake structure has been described about a data warehouse of university human resource and the data warehouse has been constructed. This paper reduces and categorizes features by explorative data analysis. When the data warehouse had built and applied on human resources management in university, we studied mining technologies and processes based on association rule. Association rules show the relationship among teaching, research and social practices. The results of this study can be well explained and have some management suggestions on human resource management in university.

http://ojs.academypublisher.com/index.php/jcp/article/view/0601139146 2011/01/22 - 14:15

As the result of information technology's development, promoted the tradition payment means enormously to the computerization development advancement. The electronic payment has accelerated the money circulation speed, and has brought the enormous convenience for the modern trade activity. But the electronic payment's characteristics such as invisible, high speed, concealment and so on have provided the enormous convenience to the money laundering criminal activity, and presented the enormous challenge to the traditional counter-money laundering system. The money laundering activities change to the virtual space from the real world, and the electronic money laundering become a new confidentiality and highly effective method for the money laundering crime. The question of moniting criminality of launders money under the electronic payment background, regardless of from the legislation and the technical angle, is a new domain needing to deeply research. This article has first analyzed money laundering pattern under the electronic payment background, then has analyzed the characteristic of the electronic money laundering compared to tradition money laundering pattern and the new challenge which brings for the counter-money laundering work. Finally, proposed several countermeasures to guard electron money laundering crime based on the above research.

http://ojs.academypublisher.com/index.php/jcp/article/view/0601147154 2011/01/22 - 14:15