Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Using YouTube: Practical Consequences of the Approach Adopted by EU Copyright Law

Title: Using YouTube: Practical Consequences of the Approach Adopted by EU Copyright Law

Authors: Gavrilovic, Nenad

Abstract: EU copyright law, in connection with
exceptions and limitations to copyright, is far from harmonized. This paper
examines exceptions and limitations in EU copyright law, with regard to the
feasibility of the system established by the InfoSoc Directive. Factual
situations of everyday use of works via YouTube and similar sites have been
presented in order to establish whether the legal treatment of such uses as
infringement of copyright is really the right path to take. Following the review
of current developments in EU copyright policy, the paper argues the need for a
system of copyright in which holders enjoy more limited rights. Nevertheless,
due to the evident political infeasibility of the proposal, the paper argues
the introduction of a general and broad fair use exception which would amount
to a system of copyright protection which better aligns with the expectations
and actual activities of ordinary people.

Page(s): 556-565