Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Trust in Born Global SME's Social Capital: A Cultural Ecology Perspective

As an extension of the traditional stage internationalization model of small and medium enterprises (SMEs), born global (BG) theories have become popular with the practitioners and academia of international management. As the post-stage internationalization approach, born global theories still need conceptual contributions from other branches of management studies. In this paper, the perspective of cultural ecology will be adopted to analyse the essential cultural value difference that prevails in BGs' trust-led social capital, which translates the BGs' network into the elements of trust and social capital. These elements inherit a significant ecological impact.

  • Content Type Journal Article
  • Pages 78-83
  • DOI 10.2478/v10061-010-0025-2
  • Authors
    • Linjie Chou

Economics and Organization of Enterprise 2011/01/04 - 04:39 Czytaj