Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Polish Market of Estate Insurance. Changes for Future Tendency

The purpose of this article is insurance market's changes analysis in second sector with tendencies of changes in Poland after European Union (EU) access. Observation and presentation of insurance market by second sector's prism shows actual conditions and changes directions. Common market of 21 century and unification of EU law allowed creating integrating standards though big difference between internal markets of member countries. At the same time the market must cope with2: globalisation, structural changes, growing meaning of services in economy and getting old societies3 as well as more and more differential EU.Together with improvement of economic situation on world's markets in 2006-2007 economic situation in Poland also improved. Evaluation of economic situation in the scope of financial market (especially insurance market) was much better than in other sectors, we could say that insurances were the motor of economic development.

  • Content Type Journal Article
  • Pages 51-57
  • DOI 10.2478/v10061-010-0022-5
  • Authors
    • Jarosław W. Przybytniowski, The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce

Economics and Organization of Enterprise 2011/01/04 - 04:39 Czytaj