Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Patent Infringement by ANDA Filing

Title: Patent Infringement by ANDA Filing

Authors: Pohl, Mark

Abstract: Courts are in general designed to adjudicate
past events (e.g., crimes and torts which have already occurred). Thus, for
example, proving patent infringement merely requires showing the court the
on-market product, and comparing it to the patent at issue. United States law,
however, provides for a fundamentally-different kind of infringement: potential
future infringement by a future generic pharmaceutical product which does not
yet exist because it has not yet been approved for marketing. This type of
infringement requires US courts to adjudicate future events, predicting the
likely characteristics of the future generic pharmaceutical. In
requiring a court to adjudicate a potential future event, this type of infringement can pose a unique evidentiary challenge to
judges. This article discusses how US judges evaluate potential future
infringement by generic pharmaceuticals in case of a ‘Paragraph (iv)’ challenge
of the Orange Book listed patents or a potential challenge to the patents
envisaged on the Paragraph (iv) declaration.

Page(s): 218-222