Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Industrial Design in Different Jurisdictions: A Comparison of Laws

Title: Industrial Design in Different Jurisdictions: A Comparison of Laws

Authors: Rahman, Sharifa Sayma

Abstract: Commercial success of a product nowadays largely
depends upon its attractiveness and visual appeal. Design
nourishes creativity in the industrial and manufacturing sector and thereby
helps to expand commercial activities ultimately leading to economic
development. For this reason companies use intellectual property laws to
protect industrial designs which are important tools for branding. Brand names
affirmed by industrial designs have become the most important strategic factor
for an increasing number of companies. This article explains how intellectual
property laws protect design and compares different design protection systems
in the US, the EU, Australia and Japan. This evaluation shows that design
protection is considerably different amongst these four developed countries.
The article also highlights some of the most important cases relating to
industrial design in these jurisdictions. These four countries account for a
significant number of design registrations and applications globally. Moreover,
these countries have innovated and developed
the industrial design protection system which entails that a rigorous
comparison of these design systems could provide valuable insights for other
jurisdictions.

Page(s): 223-228