Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Functional Solutions of Controlling - The results of the research into Lower Silesian Enterprises

In the study, the need for the research of controlling solutions adopted in practice has been justified. Furthermore, the authors have presented the results of the research into the functional solutions of controlling applied in big enterprises in Lower Silesia. They have also characterised the concepts of controlling adopted in those enterprises as well as the coordination function of controlling and the types of controlling. The research results have been presented from a general perspective as well as from a perspective which takes into account the period of controlling use and the level of environment changeability as key criteria of diverse results.

  • Content Type Journal Article
  • Pages 35-57
  • DOI 10.2478/v10061-010-0027-0
  • Authors
    • Agnieszka Bieńkowska
    • Zygmunt Kral
    • Anna Zabłocka-Kluczka

Economics and Organization of Enterprise 2011/01/04 - 04:39 Czytaj