Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Determining Design Patent Similarity Based on the Ordinary Observer Test

Title: Determining Design Patent Similarity Based on the Ordinary Observer Test

Authors: Chen, Rain; Kuo, Hsien-Tsung; Wang, Ming-Hong

Abstract: An era of industrial competitiveness is being unveiled as
the number of patent applications continues to increase in Taiwan, and now design patent
rights have become a major competitive domain for mature products. The focus of
this study is to analyse through questionnaires, the public perception on
whether products with similar appearance or external design would be deemed
infringing. The study chose five benchmark cases of design patent infringement
as study samples. A total of
126 questionnaires were distributed, and 117 of them were returned and valid.
The results indicated that when the similarity level rated by test subjects is
greater than 79 per cent, the ruling is likely to favour infringement whereas
if the level of similarity is rated lower than 44 per cent, infringement will
not be established. The results are fully consistent with judicial decisions.
This ordinary observer test panel on the similarity level can be used to
predict the result of a design patent litigation.

Page(s): 548-555