Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Copyright Regulation in Russia: Rejection of Classical Theories or Legislative Mistakes?

Title: Copyright Regulation in Russia: Rejection of Classical Theories or Legislative Mistakes?

Authors: Matveev, A G

Abstract: Since 2008
standards determining the relationships in the field of intellectual property
have completely been integrated into the Civil Code in the Russian Federation.
This intellectual property law codification has introduced some principal
changes into the regulation of key institutes, one of which is copyright law.
This article presents critical analysis of the Russian copyright regulation
from the perspective of its correlation with the international law standards
and traditional copyright legal theories. Comparative legal, historic and
formal dogmatic methods are used in the analysis. The correlation between a
Russian notion ‘intellectual property’ and related international standards is
discussed in the article. A new category ‘intellectual rights’ for the Russian
law is characterized. Correlation between exclusive and author’s moral rights
is analysed and the drawbacks in the regulation of these author’s rights are
revealed in the paper. In the author’s opinion, Russian rights model to the
integrity of the work does not comply with the Article 6bis of the Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Page(s): 360-368