Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

The Copyright Law of China in Knowledge Revolution and Economic Globalization: Modernization, Internationalization and LocalizationThe Copyright Law of China in Knowledge Revolution and Economic Globalization: Modernization, Internationalization and Local

Title: The Copyright Law of China in Knowledge Revolution and Economic Globalization: Modernization, Internationalization and LocalizationThe Copyright Law of China in Knowledge Revolution and Economic Globalization: Modernization, Internationalization and Localization

Authors: Wu, Handong; Qu, Haohui

Abstract: Since the ‘Copyright Law of Qing Dynasty’
was promulgated in 1910, history of China’s copyright legislation has
been a century long. However, the copyright law has not been well implemented
in a fairly long period of time. After entering the second half of the 20th
century, the development of science and technology and the advance of economic
globalization make copyright law more important than ever before. Taking China’s legislative history as route, this
article discusses the themes of times of China’s copyright legislation in
the circumstance of knowledge revolution and economic globalization, which are
modernization, internationalization, and localization. Taking changes in the
relevant provisions of the copyright law as foundations, this article explores
the theoretical researches of China’s
copyright legislation. Taking relevant legislative materials and the social,
economic, and historical background as clues, this article studies the choice
and process of China’s
copyright legislation. In addition, the third modification of China’s
Copyright Law is also dealt with in detail.

Page(s): 465-474